82595 iestādītu kociņu
MAKING THE WORLD GREENER TOGETHER
Papildinformācija

Mēs uzņēmumā “ICYNENE” esam pārliecināti, ka ekoloģiskajām aktivitātēm būtu jābūt dabiskai mūsu domāšanas sastāvdaļai. Pilnīgi noteikti ir jēga domāt ekoloģiski, arī ražojot smidzināmo putu izolāciju, tādēļ mēs tās ražojam enerģētiski taupīgā veidā. Katra mūsu stingro putu muca ir saražota no 3000 sasmalcinātām plastmasas pudelēm un nekā neietekmē uz ozona slāni, un tāpēc mēs esam gandarīti par to, ka klienti mums pateicas ne tikai par to, KĀ mēs darām savu darbu, bet arī par to, KO mēs smidzinām viņiem uz sienām un pārsegumiem.

Lai vēl vairāk atbalstītu mūsu ekosistēmu, mēs esam izlēmuši veikt arī EKO aktivitātes. Mēs vēlamies vēl vairāk atbalstīt dabu, kas tiek piesārņota, bet kura pati šad un tad negaidītā veidā lūdz vārdu.

Tatri ir viena no skaistākajām kalnu grēdām Eiropā. Tatri atrodas vecā kontinenta sirdī, un The Ecologist, viens no vadošajiem Lielbritānijas žurnāliem vides jomā, pateicoties to daudzveidīgajai faunai un florai, pagātnē bija tos iekļāvis desmit vislabāko Eiropas parku sarakstā. 2004. gadā Tatrus Centrāleiropā nopostīja milzu vētra, un turienes meži vēl šodien nav no tās atguvušies. Apdraudētas bija arī cilvēku dzīvības, jo vējš toreiz vairākās vietās sasniedza ātrumu, kas bija lielāks par 200 km/h. Rezultāts bija negaidīti skumjš. Stihija skāra ārkārtīgi lielu teritoriju, garāku par 30 kilometriem, postījumu platība pārsniedza 12000 hektārus meža, kas nozīmē divarpus līdz trīs miljonus kubikmetru.

Kopš šīs dabas katastrofas ir pagājuši jau vairāk nekā septiņi gadi un, par laimi, Tatri pakāpeniski atkopjas. Nepilna trešā daļa nopostītās teritorijas jau ir atjaunota, tāpēc mēs uzņēmumā “ICYNENE” vēlamies dot arī savu artavu, lai Tatru teritorijas atdzīvošanās turpinātos. Mēs vēlamies aktīvi piedalīties turienes koku stādīšanā, piešķirot šai darbībai daļu peļņas no ekoloģiskās smidzināmās putu izolācijas pārdošanas. Par katru pārdoto ICYNENE mucu mēs Tatros iestādīsim 5 jaunus kociņus.

Varbūt šis ir mazs solis Tatriem, taču tas ir liels izaicinājums mums. Apziņa, ka mēs varam palīdzēt tam, lai Tatru mežu skaistumu pašā Centrāleiropas sirdī varētu izbaudīt arī nākamās paaudzes, mums sniedz patiesu gandarījumu. Mums uzņēmumā “ICYNENE” patīk būt EKO. 😊

Icynene Latvija